DỊCH VỤ THU MUA RÁC THẢI SẢN XUẤT TỪ CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT

BẠN LÀ NHÀ SẢN XUẤT?

Bạn có quan tâm đến việc đánh giá chất thải phát sinh từ chu trình sản xuất của mình không?
Mercato Metalli có một mạng lưới cộng tác viên khắp cả nước có thể cung cấp dịch vụ thu gom tài liệu của bạn.

Trước khi tổ chức bất kỳ bộ sưu tập nào, Mercato Metalli tiến hành đánh giá tài liệu của bạn, đã chiết khấu chi phí thu thập và vận chuyển.

Nếu việc đánh giá là thỏa đáng đối với bạn, hãy gửi một chiếc xe tải có nhân viên sẵn sàng thực hiện việc thu tiền vào những ngày đã thỏa thuận.

Bạn có muốn được đánh giá miễn phí và biết liệu chúng tôi có thể thực hiện dịch vụ tại địa điểm của bạn không?

ĐIÊN ĐÂY ĐỦ VAO BIỂU MÂU DƯƠI ĐÂY

    = "6886″]

    Thực đơn chính

    THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI

    MIỄN PHÍ
    QUANG CẢNH