THƯƠNG MẠI

tommaso@mercatometalli.com

SỰ QUẢN LÝ

quản trị@mercatometalli.com

PHƯƠNG HƯỚNG

fabio@mercatometalli.com

VĂN PHÒNG

(+39) 351 313 4328

Thực đơn chính

Chỉ dành cho các công ty. 8-12 và 14-18
THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI

MIỄN PHÍ
QUANG CẢNH