DỊCH VỤ THU MUA RÁC THẢI SẢN XUẤT TỪ CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT

BẠN LÀ CÔNG TY ĐƯỢC ỦY QUYỀN VẬN CHUYỂN HOẶC LƯU TRỮ RÁC THẢI?

Nếu bạn là công ty được ủy quyền vận chuyển hoặc lưu trữ và xử lý chất thải và bạn quan tâm đến việc mở rộng nguồn cung cấp vật liệu đến, hãy tham gia mạng lưới công việc của Thị trường kim loại.

Nhóm Thị trường kim loại đảm nhận việc nhận yêu cầu từ các nhà sản xuất và sẽ liên hệ với bạn về các bộ sưu tập trong lĩnh vực bạn có thẩm quyền.

ĐỂ BIẾT THÔNG TIN ĐIỀN MẪU DƯỚI ĐÂY

    Thực đơn chính

    Chỉ dành cho các công ty. 8-12 và 14-18
    THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI

    MIỄN PHÍ
    QUANG CẢNH