Phế liệu sắt và kim loại được sử dụng để tái chế và đưa vào chu trình sản xuất của ngành công nghiệp thép nặng.

Thực đơn chính

Chỉ dành cho các công ty. 8-12 và 14-18
THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI

MIỄN PHÍ
QUANG CẢNH