DANH SÁCH GIÀN GIÁO
THỊ TRƯỜNG Ý

Báo giá hàng hóa
Danh mục thương mại của Phế liệu Titan

BẢNG BÁO GIÁ ĐƯỢC XEM LÀ "MỨC TRUNG BÌNH CỦA THỊ TRƯỜNG".

GIÁ MUA HOẶC BÁN THỰC TẾ CÓ THỂ KHÁC VỚI BÁO GIÁ DỰA TRÊN:

– SỐ LƯỢNG CÓ SẴN;
– ĐẾN CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU.
BÁO GIÁ KHÔNG XEM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN.

Mercato Metalli mua và bán tất cả các loại kim loại trực tiếp.

Đừng ngần ngại gửi tài liệu của bạn hoặc cung cấp mua hàng của bạn.

Dịch vụ này chỉ dành riêng cho các công ty.
phá dỡ - công nghiệp - thị trường kim loại bán

DANH MỤC CÁC DANH MỤC THƯƠNG MẠI CỦA PHẾ LIỆU TITANIUM

CẬP NHẬT CUỐI CÙNG NGÀY 23/03/23

Giá mua mỗi tấn

TITANIUM TURNING

€ 2.000,00

Giá mua mỗi tấn

TITANIUM SPEZZONI

€ 3.500,00

Giá mua mỗi tấn

THÉP 17-4 PH

€ 520,00

Thực đơn chính

Chỉ dành cho các công ty. 8-12 và 14-18
THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI

MIỄN PHÍ
QUANG CẢNH